Open image
 
CURR MIN AVG MAX
34.8 51.5 75.5 Katilo išėjimas
30.1 34.1 48.0 Katilo įėjimas
63.0 64.2 65.5 Boileris
29.1 38.0 59.2 Kaminas
72.6 74.3 76.1 Akumuliacinė viršus
73.5 75.1 77.1 Akumuliacinė antras
67.3 73.9 76.6 Akumuliacinė trečias
27.2 27.9 29.5 Akumuliacinė apačia
36.6 39.8 47.3 Radijatorių kolektorius
25.4 29.0 32.0 Grindų kolektorius
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Ladomato siurblys
2a WC
1a WC
Sauna/Dušas
Virtuvė/svetainė
Boileris
Akumuliacinė
Katilo ventiliatorius
39.6 39.9 40.0 Palaikymo temperatūra
31.9 32.0 32.0 Palaikymo temperatūra
Kintamasis "Katilas dega"
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Boileris
Kaminas
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Radijatorių kolektorius
Grindų kolektorius
Lauko temperatūra
Garažas
Laiptų grindų
Laiptų oro
WC grindų
WC oro
Dušo grindų
Dušo oro
Virtuvės grindų
Virtuvės oro
Pirtis
Miegamas
Gustės
2a holas
2a vonios grindys
2a vonios oras
2a salė
[T28]
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Ladomato siurblys
2a WC
1a WC
Sauna/Dušas
Virtuvė/svetainė
Boileris
Akumuliacinė
Katilo ventiliatorius
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Proporcinis PID1 išėjimas %
[PID2_St]
Palaikymo temperatūra
Proporcinis PID2 išėjimas %
[Fl1_Fz]
[Fl1_GK]
[Fl2_Fz]
[Fl2_GK]
[Fl3_Fz]
[Fl3_GK]
[Fl4_Fz]
[Fl4_GK]
[Fl5_Fz]
[Fl5_GK]
[Fl6_GK]
[Fl7_On]
[Fl7_GK]
[Fl8_On]
[Fl8_Fz]
[Fl8_GK]
Ventiliatoriaus greitis
Kintamasis "Katilas dega"
Akumuliacinės fazė
Užduota ladomato temperatūra
Ladomato procentai
MENU